CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT THỦ ĐÔ XANH

Dự án

Quan trắc môi trường dự án phát triển hạ tầng thủy lợi huyện Ân Thi

Quan trắc môi trường dự án phát triển hạ tầng thủy lợi huyện Ân Thi

Quan trắc môi trường giai đoạn xây dựng dự án phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Nhu cầu cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống kênh tưới tiêu nội đồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp trở nên vô cùng cần thiết và cấp bách. Việc đầu tư dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi huyện Ân Thi – tỉnh Hưng Yên” sẽ góp phần cung cấp nước tưới cho vùng sản xuất nông nghiệp rộng 1.500 ha lúa hai vụ và cây màu, tiêu thoát lũ cho 2.900 ha, cung cấp nước sinh hoạt, chăn nuôi cho 4.000 hộ gia đình của huyện Ân Thi. Trong quá trình xây dựng, dự án cần được thực hiện quan trắc môi trường giai đoạn xây dựng theo quy định của Pháp luật.

Việc quan trắc môi trường, từ đó đánh giá các thành phần môi trường đất, nước, không khí... dựa vào các Tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về môi trường bao gồm: 
- QĐ 3733-2002/BYT: Quyết định của Bộ Y tế về việc “Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động”;
- QCVN 03-MT:2015/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất;
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 
- QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm; 
Chương trình quan trắc môi trường bao gồm quá trình khảo sát, lập kế hoạch, quan trắc tại hiện trường, tổ chức đo đạc, lấy mẫu, bảo quản mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi trường, được thiết lập dựa vào các hoạt động thực tế tại địa điểm xây dựng. Các thông số quan trắc được thực hiện theo các Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Việt Nam về môi trường hiện hành.
 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT THỦ ĐÔ XANH

Trụ sở chính: Lô 3, khu A1 - A2 - A3, đường Cầu Thanh Trì, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội.
Hotline + Zalo: 091 211 0941 - 024.6686.0766
Email : tmkt.thudoxanh@gmail.com | Website: thudoxanh.com.vn

Circle