Thủ đô xanh

Đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường là gì

Đánh giá tác động môi trường là gì

Đánh giá tác động môi trường là gì? Cần hiểu và làm rõ bản chất của công việc đánh giá tác động môi trường các bạn nhé.

Theo Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014, Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Khái niệm ngắn gọn và đơn giản như vậy nhưng khi áp dụng vào thực tế, tùy thuộc vào sự thay đổi về chính sách pháp luật, tùy thuộc vào loại hình, quy mô của dự án mà báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) sẽ được xây dựng theo những cách khác nhau.

Về sự thay đổi của chính sách, trước ngày 01/7/2019, báo cáo đánh giá tác động môi trường được xây dựng theo: Nghị định 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015, Nghị định của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường; Thông tư 27/2015/TT-BTNMT , ban hành ngày 29/05/2015, của bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. Sau ngày 01/7/2019, báo cáo đánh giá tác động môi trường được xây dựng theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ đến với chủ đề: Quy trình thẩm định, phê duyệt ĐTM. Nếu còn gì chưa hiểu, ngại gì không truy cập thudoxanh.com.vn hoặc zalo 0912.110.941 để hỏi han các bạn nhé.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT THỦ ĐÔ XANH

Trụ sở chính: Lô 3, khu A1 - A2 - A3, đường Cầu Thanh Trì, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội.
Hotline + Zalo: 091 211 0941 - 024.6686.0766
Email : tmkt.thudoxanh@gmail.com | Website: thudoxanh.com.vn

Circle