Báo cáo ĐTM Dự án Nhà máy điện rác Nam Định

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), giấy phép môi trường Nhà máy điện rác Nam Định (Greenity Nam Định) công suất 300 tấn/ngày

Lập báo cáo ĐTM dự án Nhà máy điện rác Nam Định là một dự án với tính chất tương đối đặc thù mà chúng tôi đã thực hiện và hoàn thành.

Sự cần thiết của Dự án Nhà máy điện rác Nam Định

Đối với Khu vực Thành phố Nam Định, tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 186 tấn/ngày. Đối với khu vực nông thôn, tổng lượng rác thải phát sinh khoảng 660 tấn/ngày; trong đó thu gom, xử lý khoảng 580 tấn/ngày. Khu liên hợp xử lý rác thải Lộc Hòa, cách trung tâm TP 6 km về phía Tây xử lý bằng phương pháp đốt, chôn lấp và sản xuất phân compost, vừa không đủ công suất để xử lý hết, vừa ảnh hưởng về mặt môi trường. Điều này đòi hỏi phải có một công nghệ hiện đại đáp ứng được nhu cầu của tỉnh Nam Định hiện tại và thân thiện với môi trường là hết sức cần thiết và cấp bách. 

Vì thế, dự án Nhà máy điện tác Greenity Nam Định do Công ty CP Năng lượng Greenity Nam Định là Chủ dự án có thể nói là dự án xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường với công nghệ hiện đại là cần thiết.

sanh-tiep-nhan-rac-greenity-nam-dinh
Minh họa sảnh tiếp nhận rác của Nhà máy

Cơ sở pháp lý của việc xây dựng Nhà máy điện rác Nam Định

Dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định phù hợp với quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại Quyết định số 1475/QĐ-UBND ngày 23/6/2020. Dự án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định là dự án đầu tư xây dựng mới nhà máy xử lý chất thải rắn, phát diện trên diện tích 4,94ha với công suất xử lý rác thải 300 tấn/ngày và phát điện công suất khoảng 6MW. Do đó, căn cứ theo tại mục 40, phụ lục II Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường, báo cáo ĐTM của dự án thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Tài nguyên và Môi trường và trình UBND tỉnh Nam Định phê duyệt.

Các bước lập Báo cáo ĐTM Nhà máy điện rác Nam Định

Bước 1: Thu thập dữ liệu, khảo sát dự án, đối chiếu với tài liệu được chủ dự án cung cấp
Bước 2: Lấy mẫu môi trường nền
Bước 3: Họp tham vấn cộng đồng khu dân cư chịu tác động của dự án

hop-tham-van-dien-rac-nam-dinh
Họp tham vấn cộng đồng


Bước 4: Hoàn thiện Báo cáo, trình Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Nam Định thẩm định

Kết quả của việc thẩm định báo cáo ĐTM Nhà máy điện rác Nam Định

Đây là một trong số những dự án về lĩnh vực xử lý rác thải do Công ty chúng tôi đã tư vấn thành công và được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt số 2252/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. Nếu quý khách hàng có nhu cầu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, xin liên hệ chúng tôi theo hotline 0912.110.941 để được tư vấn chính xác nhất.

 

Nguồn: Thủ Đô Xanh
Chuyên mục: Dự án