Đăng ký môi trường chính xác và nhanh chóng

Đăng ký môi trường là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của mình và cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Bảo vệ môi trường là công việc quan trọng đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế - xã hội của đất nước. Để bảo vệ môi trường, Chính phủ đã ban hành nhiều quy định, thủ tục hành chính, trong đó có quy định về đăng ký môi trường - áp dụng cho các dự án, cơ sở vừa và nhỏ. Đăng ký môi trường là việc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của mình và cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Hồ sơ đăng ký môi trường

Hồ sơ đăng ký môi trường là một tập hợp các tài liệu, giấy tờ do chủ dự án đầu tư, cơ sở lập và nộp cho cơ quan có thẩm quyền để được cấp giấy xác nhận đăng ký môi trường.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Bảo vệ môi trường 2020, hồ sơ đăng ký môi trường gồm các thành phần sau:

 • Văn bản đăng ký môi trường theo Mẫu số 47 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (nếu có).
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc hợp đồng thuê đất (nếu có).
 • Bản sao các văn bản xác nhận về công suất, quy mô, loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
 • Bản sao các văn bản xác nhận về các nguồn thải chất thải.
 • Bản sao các văn bản xác nhận về các biện pháp xử lý chất thải.

Tất cả các tài liệu, giấy tờ trong hồ sơ đăng ký môi trường phải được lập thành 02 bản (01 bản gốc và 01 bản sao) và được đóng dấu giáp lai.

Mẫu hồ sơ đăng ký môi trường cơ bản, đơn giản.

Thủ tục đăng ký môi trường

Thủ tục đăng ký môi trường là thủ tục hành chính bắt buộc đối với các dự án đầu tư, cơ sở có phát sinh tác động xấu đến môi trường. Thủ tục này nhằm mục đích kiểm soát hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đảm bảo các cơ sở này thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường.

Chuẩn bị hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký môi trường theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Bảo vệ môi trường 2020. Hồ sơ đăng ký môi trường gồm các thành phần như bên trên đã đề cập.

Nộp hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở nộp hồ sơ đăng ký môi trường đến Ủy ban nhân dân cấp xã-phường nơi triển khai dự án đầu tư, cơ sở.

Hồ sơ đăng ký môi trường có thể được nộp trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Ủy ban nhân dân cấp xã-phường có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng ký môi trường và lưu giữ tại UBND xã-phường.

Nội dung khi đăng ký môi trường

Khi đăng ký môi trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở cần cung cấp các thông tin sau:

 • Thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở: bao gồm tên, địa chỉ, loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công suất, quy mô, thời gian hoạt động của dự án đầu tư, cơ sở.
 • Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công nghệ, công suất, sản phẩm; nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng (nếu có): bao gồm thông tin về các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án đầu tư, cơ sở, các loại công nghệ, thiết bị sử dụng, sản phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu, hóa chất sử dụng (nếu có).
 • Loại và khối lượng chất thải phát sinh: bao gồm các loại chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án đầu tư, cơ sở, khối lượng chất thải phát sinh theo từng loại.
 • Phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải theo quy định: bao gồm các biện pháp thu gom, quản lý và xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của dự án đầu tư, cơ sở, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Cam kết thực hiện công tác bảo vệ môi trường: chủ dự án đầu tư, cơ sở cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong suốt quá trình hoạt động của dự án đầu tư, cơ sở.

Các thông tin trên cần được cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực.

Nội dung cần có khi đăng ký môi trường.

Lưu ý khi đăng ký môi trường

Đăng ký môi trường là thủ tục bắt buộc đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh tác động xấu đến môi trường. Để đăng ký môi trường chính xác và nhanh chóng, chủ dự án đầu tư, cơ sở cần lưu ý các điểm sau:

 • Hồ sơ đăng ký môi trường phải đầy đủ, chính xác và hợp lệ.

Hồ sơ đăng ký môi trường gồm các thành phần theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Bảo vệ môi trường 2020. Chủ dự án đầu tư, cơ sở cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, giấy tờ theo quy định và đảm bảo các tài liệu, giấy tờ này là bản sao có chứng thực hoặc bản sao có đóng dấu giáp lai.

 • Nộp hồ sơ đúng thời hạn quy định.

Hồ sơ đăng ký môi trường được nộp trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng

 • Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Chủ dự án đầu tư, cơ sở cần tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong suốt quá trình hoạt động của dự án đầu tư, cơ sở.

Việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, chính xác và hợp lệ sẽ giúp chủ dự án đầu tư, cơ sở đăng ký môi trường nhanh chóng và thuận lợi.

Cần lưu ý gì khi thực hiện đăng ký môi trường.

Thủ Đô Xanh - Đơn vị tư vấn các vấn đề về môi trường

Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, không ngừng nỗ lực để cung cấp những giải pháp tư vấn mang tính bền vững.

Chúng tôi chuyên sâu trong lĩnh vực đánh giá tác động môi trường, xin cấp giấy phép môi trường, đăng ký môi trường tư vấn các hồ sơ, thủ tục môi trường khác. Uy tín của Thủ Đô Xanh không chỉ đến từ sự chuyên nghiệp của đội ngũ mình mà còn xuất phát từ trách nhiệm với môi trường và cộng đồng.

Cam kết với tầm nhìn bảo vệ môi trường, chúng tôi không chỉ đóng vai trò tư vấn mà còn là đối tác đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp hiểu rõ và thích ứng với những thách thức môi trường ngày càng phức tạp. Thủ Đô Xanh không chỉ mang lại giải pháp, mà là nguồn động viên để xây dựng một tương lai xanh sạch và bền vững. 

Quý khách có nhu cầu mời liên hệ hotline 0912 110 941 hoặc tham khảo thêm về năng lực của chúng tôi.

Nguồn: Thủ Đô Xanh
Chuyên mục: Tư vấn môi trường