Lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại cho Công ty KMH Hitech Bắc Ninh

Lập sổ chủ nguồn thải, giấy phép môi trường, sổ chủ nguồn chất thải nguy hại cho Công ty KMH Hitech Bắc Ninh, lập sổ chủ nguồn thải giá rẻ

Lý do Công ty KMH Hitech Bắc Ninh cần lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại

Công ty Công ty KMH Hitech Bắc Ninh có địa chỉ tại KCN Quế Võ II, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Công ty chuyên sản xuất khay đựng chip vi mạch, khay đưng cấu kiện. Theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 413/QĐ-STNMT ngày 26/6/2020 của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh, nhà máy có phát sinh các chất thải nguy hại với khối lượng > 600kg/năm. Theo quy định tại điều 12, thông tư 36/2015/TT-BTNMT, cơ sở cần lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại.

Các bước lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại cho KMH Hitech

Bước 1: Thu thập tài liệu, khảo sát trực tiếp tại cơ sở có phát sinh chất thải để thống kê đủ chủng loại, khối lượng của các mã chất thải nguy hại.
Bước 2: Lập hồ sơ bao gồm: đơn đăng ký sổ chủ nguồn thải theo mẫu tại phụ lục 6A, thông tư 36/2015/TT-BTNMT; bản sao giấy chứng nhận đầu tư; bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Bước 3: Nộp các hồ sơ trên tại một cửa của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh (có thể nộp bản điện tử trước).

CÁCH LẬP SỔ CHỦ NGUỒN THẢI XEM THÊM TẠI ĐÂY

Kết quả việc lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại

Dưới sự tư vấn của Thủ Đô Xanh, Công ty KMH Hitech Bắc Ninh đã được cấp sổ chủ nguồn thải có mã số 27.000989.T ngày 16/11/2020. Quý khách hàng có nhu cầu lập sổ chủ nguồn thải, vui lòng liên hệ hotline 0912.110.941 để được tư vấn. 

Cập nhập: theo quy định của Luật bảo vệ môi trường mới, thủ tục lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại đã được tích hợp vào Giấy phép môi trường. Khi có nhu cầu lập giấy phép môi trường, kính mong quý khách hàng liên hệ với Thủ đô xanh để được tư vấn miễn phí.

Nguồn: Thủ Đô Xanh
Chuyên mục: Dự án