Lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại cho Công ty TNHH Suga International

Lập sổ chủ nguồn thải, sổ chủ nguồn chất thải nguy hại, giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Suga International, Lập sổ chủ nguồn thải Bắc Ninh

Lý do Công ty TNHH Suga International cần lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại

Công ty TNHH Suga International có địa chỉ tại Lô CN11-3, KCN Quế Võ III, xã Quế Tân, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Nhà máy có phát sinh các chất thải nguy hại với khối lượng lớn hơn 600kg/năm. Theo quy định tại điều 12, thông tư 36/2015/TT-BTNMT, cơ sở cần lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại.

Trình tự lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại cho Công ty TNHH Suga International

Bước 1: Thu thập tài liệu, khảo sát trực tiếp tại cơ sở để thống kê đủ chủng loại, khối lượng của các mã chất thải nguy hại phát sinh.
Bước 2: Lập hồ sơ bao gồm: đơn đăng ký sổ chủ nguồn thải theo mẫu tại phụ lục 6A, thông tư 36/2015/TT-BTNMT; bản sao giấy chứng nhận đầu tư; bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Bước 3: Nộp các hồ sơ trên tại một cửa của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh (có thể nộp bản điện tử trước).

Kết quả công việc

Dưới sự tư vấn của Thủ Đô Xanh, Công ty TNHH Suga International đã được cấp sổ chủ nguồn thải có mã số 27.001026.T ngày 05/7/2021. Quý khách hàng có nhu cầu lập sổ chủ nguồn thải, vui lòng liên hệ hotline 0912.110.941 để được tư vấn. 

Cập nhập: theo quy định của Luật bảo vệ môi trường mới, thủ tục lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại đã được tích hợp vào Giấy phép môi trường. Khi có nhu cầu lập giấy phép môi trường, kính mong quý khách hàng liên hệ với Thủ đô xanh để được tư vấn miễn phí.

Nguồn: Thủ Đô Xanh
Chuyên mục: Dự án