Quan trắc môi trường dự án phát triển hạ tầng thủy lợi huyện Ân Thi

Quan trắc môi trường định kỳ, Giấy phép môi trường dự án phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, quan trắc môi trường giá rẻ

Tại sao cần quan trắc môi trường cho dự án

Nhu cầu cải tạo, nâng cấp, kiên cố hóa hệ thống kênh tưới tiêu nội đồng để phục vụ sản xuất nông nghiệp trở nên vô cùng cần thiết và cấp bách. Việc đầu tư dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng thủy lợi huyện Ân Thi – tỉnh Hưng Yên” sẽ góp phần cung cấp nước tưới cho vùng sản xuất nông nghiệp rộng 1.500 ha lúa hai vụ và cây màu, tiêu thoát lũ cho 2.900 ha, cung cấp nước sinh hoạt, chăn nuôi cho 4.000 hộ gia đình của huyện Ân Thi. Trong quá trình xây dựng, dự án cần được thực hiện quan trắc môi trường giai đoạn xây dựng theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 322/QĐ-STNMT ngày 28/8/2015 của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên.

quan-trac-moi-truong-an-thi
Bản đồ vị trí quan trắc 

Căn cứ kỹ thuật của công tác quan trắc môi trường giai đoạn xây dựng của dự án

Việc quan trắc môi trường, từ đó đánh giá các thành phần môi trường đất, nước, không khí... dựa vào các Tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về môi trường, cụ thể: 
- QĐ 3733-2002/BYT: Quyết định của Bộ Y tế về việc “Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động”;
- QCVN 03-MT:2015/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất;
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 
- QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm; 

Các bước thực hiện

Chương trình quan trắc môi trường bao gồm quá trình khảo sát, lập kế hoạch, quan trắc tại hiện trường, tổ chức đo đạc, lấy mẫu, bảo quản mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi trường, được thiết lập dựa vào các hoạt động thực tế tại địa điểm xây dựng. Các thông số quan trắc được thực hiện theo các Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Việt Nam về môi trường hiện hành. 

Các bước thực hiện công tác quan trắc tham khảo tại đây

Đặc điểm của dự án là thực hiện với nguồn vốn ODA do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ, nên ngoài việc lấy mẫu phân tích, thì việc tổng hợp đánh giá kết quả, so sánh kết quả giữa các đợt quan trắc cũng vô cùng quan trọng. Mặt khác, yêu cầu của quan trắc môi trường giai đoạn xây dựng là bám sát quá trình xây dựng, nên vị trí lấy mẫu giữa các đợt quan trắc cũng không giống nhau. Điều này đòi hỏi quá trình khảo sát kỹ lượng trước mỗi đợt quan trắc.
Đây là một dự án nguồn vốn nước ngoài đã được Thủ Đô Xanh thực hiện thành công. Quý khách hàng có nhu cầu quan trắc môi trường, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0912.110.941 để được tư vấn kịp thời và chuyên nghiệp nhất.

 

Nguồn: Thủ Đô Xanh
Chuyên mục: Dự án