Quan trắc môi trường dự án tưới tiêu Bắc Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Quan trắc môi trường định kỳ, Giấy phép môi trường dự án tưới tiêu Bắc Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, quan trắc môi trường giá rẻ

Tại sao cần quan trắc môi trường cho dự án

Việc đầu tư dự án “Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và thoát lũ vùng Bắc Thạch Hà” sẽ góp phần giúp tỉnh Hà Tĩnh:
- Nâng cao năng lực tiêu thoát lũ, giảm ngập lụt cho vùng phía Bắc Thạch Hà; Đảm bảo an toàn cho trên 4.100 ha đất canh tác, trên 10.000 hộ dân, hơn 36.000 nhân khẩu và cơ sở hạ tầng cho 09 xã;
- Góp phần cắt lũ cho vùng hạ lưu, cắt nguồn lũ đổ về thành phố Hà Tĩnh, tránh ngập úng, phân lũ cho thành phố;
- Là điều kiện cơ bản để xây dựng Hà Tĩnh có nền kinh tế công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ phát triển sau năm 2015. Liên kết vùng phát triển các xã phía Bắc Thạch Hà và các xã tiếp giáp của huyện Can Lộc.

Trong quá trình xây dựng, theo quy định của pháp luật dự án cần thực hiện quan trắc môi trường giai đoạn xây dựng.

Căn cứ kỹ thuật của công tác quan trắc môi trường giai đoạn xây dựng của dự án

Việc quan trắc môi trường, từ đó đánh giá các thành phần môi trường đất, nước, không khí... dựa vào các Tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về môi trường bao gồm: 
- QĐ 3733-2002/BYT: Quyết định của Bộ Y tế về việc “Ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động”;
- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;
- QCVN 27:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung – Giá trị cho phép tại nơi làm việc;
- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 
- QCVN 43-MT:2017/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích.

Các bước thực hiện chương trình quan trắc

Chương trình quan trắc môi trường bao gồm quá trình:
- Khảo sát, lập kế hoạch, 
- Quan trắc tại hiện trường, tổ chức đo đạc, lấy mẫu, được thiết lập dựa vào các hoạt động thực tế tại địa điểm xây dựng.

quan-trac-moi-truong-khong-khi-thach-ha-ha-tinh
Quan trắc môi trường không khí - Dự án tưới tiêu Bắc Hà

- Bảo quản mẫu và phân tích các chỉ tiêu môi trường. Các thông số quan trắc được thực hiện theo các Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Việt Nam về môi trường hiện hành. 
- Thu thập ý kiến tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động của dự án bằng hình thức phát phiếu phỏng vấn (dự án là thực hiện với nguồn vốn ODA do Cơ quan phát triển Pháp -AFD tài trợ nên có các yêu cầu về điều tra ảnh hướng của dự án đến kinh tế - xã hội)
- Tổng hợp kết quả phân tích, phiếu tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư và hoàn thiện báo cáo.

Các bước thực hiện một chương trình quan trắc, xem thêm TẠI ĐÂY

Đây là một dự án nguồn vốn nước ngoài đã được Thủ Đô Xanh thực hiện thành công. Quý khách hàng có nhu cầu quan trắc môi trường, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0912.110.941 để được tư vấn kịp thời và chuyên nghiệp.

Nguồn: Thủ Đô Xanh
Chuyên mục: Dự án