Quan trắc môi trường Nhà máy thép đặc biệt Shengli Việt Nam

Quan trắc môi trường nước thải, không khí khu vực sản xuất, khí thải, đất, giấy phép môi trường của Nhà máy thép Shengli Việt Nam thuộc Công ty TNHH thép đặc biệt Shengli Việt Nam

Tại sao Nhà máy thép đặc biệt Shengli Việt Nam phải quan trắc môi trường 

Trước khi Nhà máy được xây dựng, đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 724/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong báo cáo đã quy định chi tiết chương trình quan trắc (vị trí, chỉ tiêu, tần suất quan trắc). Trong quá trình hoạt động (chính thức từ năm 2009), chương trình này có thể được thay đổi ít nhiều căn cứ trên các giấy phép con khác: giấy phép nhập khẩu phế liệu, giấy phép xả thải v.v...

Sơ lược về chương trình quan trắc môi trường tại Nhà máy thép Shengli

Đây là một trong số các dự án về quan trắc môi trường mà Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật Thủ Đô Xanh đã thực hiện tại tỉnh Thái Bình.
Nhà máy hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phôi thép và cán thép, với nguồn nguyên liệu chủ yếu từ phế liệu nhập khẩu và một phần từ nguồn phế liệu nội địa, tính chất phát thải bao gồm cả nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt và khí thải. Với tính chất như vậy, chương trình quan trắc môi trường cho Nhà máy cần được thực hiện bài bản và cẩn thận.

Quy trình quan trắc môi trường tại Nhà máy thép Shengli

Lên kế hoạch quan trắc:

Lựa chọn thời điểm Nhà máy hoạt động bình thường, thời tiết không mưa, đúng về thời điểm quan trắc (vì dụ quan trắc quý I thì cần thực hiện lấy mẫu trong quý I)

Thực hiện đo đạc, lấy mẫu

Thực hiện lấy mẫu, đo đạc các chỉ tiêu về môi trường. Việc lấy mẫu và bảo quản mẫu theo đúng các quy chuẩn kỹ thuật.

quan-trac-moi-truong-nha-may-thep-shengli
Quan trắc không khí khu vực sản xuất - Nhà máy thép Shengli

Phân tích trong phòng thí nghiệm

Đưa mẫu bảo quản về phòng thí nghiệm, tiến hành phân tích.

Hoàn thiện báo cáo

Sau khi có kết quả phân tích, lập báo cáo quan trắc và trả báo cáo cho Nhà máy.

Để hiểu thêm về nghiệp vụ quan trắc môi trường của chúng tôi, quý khách có thể tham khảo thêm tại đây. Quý khách hàng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thép, tái chế phế liệu thép, nếu có nhu cầu về quan trắc môi trường, hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo hotline 0912.110.941- nhà thầu có kinh nghiệm trong các dự án quan trắc môi trường.

Nguồn: Thủ Đô Xanh
Chuyên mục: Dự án