Quy định cấp giấy phép môi trường

Quy định cấp giấy phép môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng mọi hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp đều tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Quy định cấp giấy phép môi trường đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng mọi hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp đều tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu về bảo vệ môi trường. Việc này không chỉ là để đảm bảo sự phát triển bền vững mà còn để ngăn chặn và kiểm soát các tác động tiêu cực đối với môi trường. 

Đối tượng cấp giấy phép môi trường

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, giấy phép môi trường được cấp cho hai đối tượng sau:

Các cơ sở có phát sinh chất thải nguy hại

Các cơ sở có phát sinh chất thải nguy hại là các cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại, bao gồm:

 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng, xử lý chất thải nguy hại.
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thông thường.

Các cơ sở có phát sinh một hoặc nhiều loại chất thải, không bao gồm chất thải nguy hại

Các cơ sở có phát sinh một hoặc nhiều loại chất thải, không bao gồm chất thải nguy hại là các cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh nước thải, khí thải, chất thải rắn thông thường, bao gồm:

 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có sử dụng, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn thông thường.
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh nước thải, khí thải, chất thải rắn thông thường từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thông thường.

Các tiêu chí cụ thể để xác định đối tượng cấp giấy phép môi trường được quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Việc xác định đối tượng cấp giấy phép môi trường là cơ sở để các cơ sở có phát sinh chất thải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép môi trường.

Đối tượng nào cần cấp giấy phép môi trường.

Loại giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường thành phần được cấp cho các cơ sở có phát sinh một hoặc nhiều loại chất thải, không bao gồm chất thải nguy hại. Giấy phép môi trường thành phần chỉ bao gồm các nội dung về bảo vệ môi trường đối với loại chất thải cụ thể được cấp giấy phép.

 • Sổ đăng ký chủ nguồn CTNH
 • Giấy phép xử lý CTNH
 • Giấy phép xả khí thải công nghiệp
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
 • Giấy phép xả thải vào công trường thủy lợi
 • Giấy phép xả thải vào nguồn nước
 • Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Các tiêu chí cụ thể để xác định loại giấy phép môi trường được quy định tại Phụ lục III của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Việc xác định loại giấy phép môi trường là cơ sở để các cơ sở có phát sinh chất thải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép môi trường.

Các loại giấy phép môi trường gồm những gì.

Trách nhiệm của cơ sở có giấy phép môi trường

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, cơ sở có giấy phép môi trường có các trách nhiệm sau:

 

 • Thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường trong giấy phép môi trường

 

Đây là trách nhiệm quan trọng nhất của cơ sở có giấy phép môi trường. Các quy định về bảo vệ môi trường trong giấy phép môi trường bao gồm các yêu cầu về các thông số kỹ thuật của các công trình, thiết bị bảo vệ môi trường, các biện pháp quản lý chất thải và các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường.

Cơ sở có giấy phép môi trường phải thực hiện đúng các quy định này để đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của mình không gây ô nhiễm môi trường.

 

 • Báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện bảo vệ môi trường

 

Cơ sở có giấy phép môi trường phải báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện bảo vệ môi trường cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.  Báo cáo định kỳ là cơ sở để cơ quan quản lý nhà nước giám sát, đánh giá tình hình thực hiện bảo vệ môi trường của cơ sở.

 

 • Thực hiện các yêu cầu, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

 

Cơ sở có giấy phép môi trường phải thực hiện các yêu cầu, biện pháp bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. Các yêu cầu, biện pháp này có thể được đưa ra trong quá trình thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Việc thực hiện đúng các trách nhiệm của cơ sở có giấy phép môi trường là góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Thủ Đô Xanh - Địa chỉ hỗ trợ tư vấn các vấn đề về môi trường

Nếu bạn đang đối mặt với thách thức về quản lý môi trường hoặc cần sự tư vấn chuyên sâu, Thủ Đô Xanh là địa chỉ đáng tin cậy. Chúng tôi tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn môi trường.

Đội ngũ chuyên gia tận tâm và giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc đánh giá tác động môi trường, quản lý chất thải, và cung cấp các giải pháp xanh bền vững. Hãy đến https://thudoxanh.com.vn/ để biết thêm chi tiết và khám phá cách mà Thủ Đô Xanh có thể đồng hành cùng bạn trong việc bảo vệ và duy trì sức khỏe của môi trường.

Nguồn: Thủ Đô Xanh
Chuyên mục: Tư vấn môi trường