Xử phạt Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên 565 triệu đồng

Xử phạt Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên vì không thu gom và xử lý triệt để bụi lò luyện thép, gây ô nhiễm môi trường

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO), từ năm 2010 đến thời điểm hiện tại, lượng bụi lò phát sinh khoảng 38.159.642 kg (công ty đã chuyển giao khoảng 1/4 số chất thải trên). Số lượng bụi lò tồn đọng được lưu giữ tại ba khu vực. Ở bãi chứa số 1, ước tính có khoảng 5.880 tấn chất thải nguy hại.  Bãi chứa số 2 có khoảng 20.670 tấn và kho chứa cũ với khoảng 1.316 tấn. Từ tháng 2/2021, nhà máy dừng tái sử dụng bụi lò, đăng ký điều chỉnh và được cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại. Theo đó, khoảng 225 tấn bụi lò của nhà máy được lưu chứa tạm thời và chờ đơn vị có chức năng để chuyển giao xử lý. Do vậy đã dẫn đến tình trạng xuất hiện "núi chất thải" lộ thiên giữa thành phố Thái Nguyên.

xu-phat-tisco
TISCO lưu giữ bụi lò chưa đúng quy định của Pháp luật

Đầu tháng 4 năm 2021, Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc, thanh tra, kiểm tra tình hình bảo vệ môi trường trong nhà máy, tập trung rà soát về vấn đề quản lý bụi lò. Đến ngày 26/6, Sở đã có kết luận thanh tra, theo đó UBND tỉnh Thái Nguyên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính công ty TISCO với mức phạt 565 triệu đồng, buộc công ty phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.

(Nguồn: Vietnamnet.vn)

Nguồn: Thủ Đô Xanh
Chuyên mục: Tin tức