Quy trình đăng ký và cấp giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là một loại giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có khả năng tác động xấu đến môi trường.

Giấy phép môi trường là một loại giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có khả năng tác động xấu đến môi trường. Việc đăng ký và cấp giấy phép môi trường là một quy trình quan trọng nhằm đảm bảo các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Đối tượng phải đăng ký và cấp giấy phép môi trường

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có khả năng tác động xấu đến môi trường phải đăng ký và cấp giấy phép môi trường.

 • Dự án đầu tư: Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải ra môi trường hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được xử lý.
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh nước thải, bụi, khí thải ra môi trường hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được xử lý.
 • Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp: Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh nước thải, bụi, khí thải ra môi trường hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được xử lý.
 • Cơ sở khai thác khoáng sản: Cơ sở khai thác khoáng sản có phát sinh nước thải, bụi, khí thải ra môi trường hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được xử lý.
 • Cơ sở xử lý chất thải: Cơ sở xử lý chất thải có phát sinh nước thải, bụi, khí thải ra môi trường hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được xử lý.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có khả năng tác động xấu đến môi trường khác cũng có thể phải đăng ký và cấp giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật.

Những đối tượng nào cần phải đăng ký cấp giấy phép môi trường.

Các loại giấy phép môi trường

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020, có 7 loại giấy phép môi trường, bao gồm:

 • Sổ đăng ký chủ nguồn CTNH
 • Giấy phép xử lý CTNH
 • Giấy phép xả khí thải công nghiệp
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện về BVMT trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
 • Giấy phép xả thải vào công trường thủy lợi
 • Giấy phép xả thải vào nguồn nước
 • Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Các loại giấy phép môi trường có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực đến khi hết thời hạn ghi trong giấy phép hoặc đến khi thay đổi địa điểm, mục đích, quy mô, công suất, loại hình hoạt động hoặc khi có thay đổi quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Các loại giấy phép môi trường theo luật bảo vệ môi trường năm 2020.

Trình tự, thủ tục đăng ký và cấp giấy phép môi trường

Trình tự, thủ tục đăng ký và cấp giấy phép môi trường được quy định tại Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020. Trình tự, thủ tục đăng ký và cấp giấy phép môi trường bao gồm các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nộp hồ sơ đăng ký và cấp giấy phép môi trường trực tiếp hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thông báo cho chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký và cấp giấy phép môi trường. Thẩm định hồ sơ đăng ký và cấp giấy phép môi trường được thực hiện trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Bước 4: Ra quyết định cấp giấy phép môi trường

Căn cứ kết quả thẩm định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường ra quyết định cấp giấy phép môi trường hoặc quyết định không cấp giấy phép môi trường. Quyết định cấp giấy phép môi trường phải được gửi cho chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định.

Bước 5: Nhận giấy phép môi trường

Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhận giấy phép môi trường tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường.

Thời hạn cấp giấy phép môi trường là 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Thủ tục cấp giấy phép môi trường được thực hiện theo hình thức cấp trực tiếp hoặc cấp trực tuyến.

Thủ Đô Xanh - Đơn vị hỗ trợ tư vấn các giấy phép về môi trường

Thủ Đô Xanh có đội ngũ chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm, am hiểu về pháp luật và quy định về môi trường. Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những dịch vụ tư vấn chất lượng, uy tín, giúp khách hàng hoàn thành các thủ tục về môi trường một cách nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm chi phí.

Thủ Đô Xanh cung cấp dịch vụ tư vấn lập hồ sơ đăng ký và cấp giấy phép môi trường cho các loại hình dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh nước thải, khí thải, chất thải nguy hại. Dịch vụ tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, được sử dụng để đánh giá tác động của dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đến môi trường.

Hy vọng bài viết đã giúp bạn có cái nhìn tổng quát hơn về quy trình đăng ký và cấp giấy phép môi trường.

Nguồn: Thủ Đô Xanh
Chuyên mục: Tư vấn môi trường