Trọn gói lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) sơ bộ

Đánh giá tác động môi trường, đánh giá tác động môi trường sơ bộ, tư vấn môi trường, giấy phép môi trường, ĐTM, ĐTM sơ bộ

 

Tại sao cần có ĐTM sơ bộ

Đánh giá tác động môi trường sơ bộ là việc xem xét, nhận dạng các vấn đề môi trường chính của dự án đầu tư trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi hoặc giai đoạn đề xuất thực hiện dự án đầu tư (Khoản 6 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường). Đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường là các dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3, Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường. Thời điểm đánh giá sơ bộ tác động môi trường được thực hiện trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, đề xuất chủ trương đầu tư, đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc đối tượng phải đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng (Khoản 2 Điều 29 Luật Luật Bảo vệ môi trường).Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đồng thời với hồ sơ đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư.

Quy trình đánh giá tác động môi trường sơ bộ

Đánh giá sơ bộ tác động môi trường không phải là thủ tục hành chính được thẩm định riêng mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét đồng thời với hồ sơ đề nghị quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư. 

Trường hợp dự án đầu tư có điều chỉnh mục tiêu, quy mô và thuộc nhóm I mà pháp luật có liên quan (đầu tư công, đầu tư, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng) quy định dự án đầu tư điều chỉnh phải thực hiện thủ tục quyết định, chấp thuận hoặc điều chỉnh quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời thành phần hồ sơ đề nghị quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật có liên quan yêu cầu phải có đánh giá sơ bộ tác động môi trường của dự án đầu tư điều chỉnh, thì chủ dự án phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường cho dự án đầu tư điều chỉnh đó.

Các bước thực hiện đánh giá tác động môi trường sơ bộ của Thủ Đô Xanh:

  • Trao đổi với chủ đầu tư để thống nhất về các tài liệu pháp lý (đăng ký kinh doanh, pháp lý về sở hữu hoặc thuê đất, quy hoạch của khu vực thực hiện dự án...) và kỹ thuật (tổng mặt bằng dự kiến triển khai dự án, công nghệ - công suất - các sản phẩm của dự án).
  • Khảo sát thực tế.
  • Lập hồ sơ, bàn giao file để chủ đầu tư thống nhất các nội dung, sau đó in ấn hồ sơ (60-100 trang A4 tùy loại hình dự án).
  • Tiến độ dự kiến: 7-12 ngày làm việc.
  • Kinh phí dự kiến: 25-40 triệu đồng/hồ sơ
  • Hình thức: trọn gói hợp đồng.Thủ Đô Xanh là đơn vị có kinh nghiệm trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ cho các dự án thuộc lĩnh vực năng lượng, luyện thép, nhập khẩu phế liệu, hạ tầng kỹ thuật. Quý khách hàng cần thêm thông tin vui lòng liên hệ 0912.110.941 - Mr Hà.
Nguồn: Thủ Đô Xanh
Chuyên mục: Tư vấn môi trường