Lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại cho Công ty Cổ phần Synopex Việt Nam

Lập sổ chủ nguồn thải, sổ chủ nguồn chất thải nguy hại, điều chỉnh sổ chủ nguồn thải cho Công ty cổ phần Synopex Việt Nam, lập sổ chủ nguồn thải giá rẻ

Tại sao Công ty Cổ phần Synopex Việt Nam cần lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại

Công ty Cổ phần Synopex Việt Nam có địa chỉ tại Cụm công nghiệp đa nghề Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Công ty chuyên sản xuất, gia công bản mạch điện tử. Theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 694/QĐ-STNMT ngày 28/12/2017 của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh, nhà máy có phát sinh các chất thải nguy hại với khối lượng khoảng 600 tấn/năm. Theo quy định tại điều 12, thông tư 36/2015/TT-BTNMT, cơ sở phát sinh > 600kg chất thải nguy hại/năm nên cần lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại (gọi tắt là sổ chủ nguồn thải).

Các bước lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại

Bước 1: Thu thập tài liệu, khảo sát thực địa tại Nhà máy để thống kê đủ chủng loại, khối lượng của các mã chất thải nguy hại phát sinh.
Bước 2: Lập hồ sơ bao gồm: đơn đăng ký sổ chủ nguồn thải theo mẫu tại phụ lục 6A, thông tư 36/2015/TT-BTNMT; bản sao giấy chứng nhận đầu tư; bản sao quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

don-dang-ky-so-chu-nguon-thai-synopex.JPG
Đơn đăng ký sổ ngủ nguồn thải Công ty Synopex

Bước 3: Nộp toàn bộ hồ sơ trên tại một cửa của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Ninh (có thể nộp bản điện tử trước).

CÁC BƯỚC LẬP SỔ CHỦ NGUỒN THẢI XEM TẠI ĐÂY

Kết quả công tác lập sổ chủ nguồn chất thải nguy hại

Dưới sự tư vấn của Thủ Đô Xanh, Công ty Cổ phần Synopex Việt Nam đã được cấp sổ chủ nguồn thải có mã số 27.000812.T ngày 22/3/2021. Quý khách hàng có nhu cầu lập sổ chủ nguồn thải, vui lòng liên hệ hotline 0912.110.941 để được tư vấn. 

Nguồn: Thủ Đô Xanh
Chuyên mục: Dự án