Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đại An mở rộng

Tư vấn môi trường, tư vấn lập ĐTM, ĐTM cấp Bộ, Khu công nghiệp Đại An

Công ty TNHH Thương mại và kỹ thuật Thủ Đô Xanh đã được Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Đại An tin tưởng, giao phó việc lập và trình phê duyệt cấp Bộ ĐTM dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đại An mở rộng.

Căn cứ pháp lý của Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) khu công nghiệp Đại An mở rộng.

Khu công nghiệp Đại An mở rộng đã được Thủ tướng Chính phủ Chấp thuận chủ trương xây dựng tại Văn bản số 1059/TTg-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 với quy mô diện tích là 470ha; Điều chỉnh giảm diện tích xuống còn 433 ha theo Văn bản số 1156/TTg-KTN ngày 14 tháng 7 năm 2014.   
Ngày 22/12/2006, UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Đại An mở rộng(tại Quyết định số 4401/QĐ-UBND) với diện tích quy hoạch là 472,94ha, trong đó: Đất công nghiệp là 433 ha (Giai đoạn 1 là 205,81 ha; Dự kiến mở rộng giai đoạn 2 là 227,19 ha); Đất phụ trợ khác (nhà ở phục vụ công nhân, đất dân cư quy hoạch, dân cư hiện hữu, trại lúa giống Lai Cách) là 39,94 ha. 
Ngày 17/05/2016, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đại An mở rộng - giai đoạn 1 (điều chỉnh lần 2). Trong đó quy mô diện tích quy hoạch KCN Đại An mở rộng - giai đoạn 1 điều chỉnh giảm từ 205,81 ha xuống còn 189,02 ha; Quy mô tổng diện tích KCN Đại An mở rộng còn lại là khoảng 416,2ha.
Ngày 03/10/2014 UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Điều chỉnh QH chi tiết KCN Đại An mở rộng - giai đoạn 1 tại Quyết định số 2411/QĐ-UBND, tổng diện tích điều chỉnh còn 416,2 ha (trong đó giai đoạn 1 là 189,02 ha và giai đoạn 2 là 227,19 ha).   
Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đại An mở rộng - Giai đoạn 1"quy mô 189,02 ha, thuộc địa phận các xã Cẩm Đông, Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng; thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng và phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại Quyết định số 2502/QĐ-BTNMT ngày 28/9/2015. 
Dự án "Điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Đại An mở rộng - Giai đoạn 1" quy mô 189,02 ha đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 132/GXN-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2018. Hiện tại giai đoạn 1 đang vận hành và đã lấp đầy hơn 90% diện tích đất công nghiệp.
Giai đoạn 1 của Dự án đã được UBND tỉnh Hải Dương cấp Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi số 3607/GP-UBND ngày 02/10/2018. Với lưu lượng xả thải lớn nhất 2.500 m3/ngày.đêm vào kênh Đò Cậy - Tiên Kiều.
Ngày 28 tháng 6 năm 2021 UBND tỉnh Hải Dương ra Quyết định số 1930/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh Cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đại An mở rộng. Trong đó điều chỉnh cục bộ trong KCN Đại An mở rộng, điều chỉnh cục bộ tại các lô đất XN9-2 và CX4 (nằm trong giai đoạn 1); XN-12, XN-15, XN-16 (nằm trong giai đoạn 2). Các nội dung khác giữ nguyên theo hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Đại An mở rộng đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại các Quyết định: số 4401/QĐ-UBND ngày 22/12/2006; số 1247/QĐ-UBND ngày 17/5/2016.
Ngày 9 tháng 03 năm 2022 UBND tỉnh Hải Dương ra Quyết định số 621/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Đại An mở rộng - giai đoạn 2, tỷ lệ 1/2000 (điều chỉnh lần 2).

Các bước lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Bước 1: Khảo sát, thu thập dữ liệu, đối chiếu với các hồ sơ thiết kế cơ sở được chủ đầu tư cung cấp. Trong phần này, quan trọng nhất là các bản vẽ tổng mặt bằng, bản vẽ hệ thống thoát nước mưa, nước thải, san nền, đấu nối. Ngoài ra cũng cần thu thập thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tại địa phương. 
Bước 2: Lấy mẫu môi trường nền. Trong phần này, các thành phần môi trường như không khí xung quanh, nước mặt, nước ngầm, đất đều được lấy mẫu và phân tích. Điều này là cần thiết để có căn cứ kỹ thuật, cùng với các kết quả quan trắc môi trường định kỳ sau này nhằm xác định xem hoạt động sau này của khu đô thị có ảnh hưởng đến môi trường xung quanh hay không.
Bước 3: Tham vấn cộng đồng khu dân cư chịu tác động bởi dự án
Bước 4: Hoàn thiện báo cáo, trình thẩm định lên Bộ Tài nguyên và môi trường.

Kết quả thẩm định của Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo Quyết định số 1290/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và môi trường vào ngày 19/5/2023.

quyet-dinh-phe-duyet-DTM-KCN-Dai-An

Đây là một trong các dự án được lập bài bản, quá trình phê duyệt nhanh chóng, phản ánh chất lượng dịch vụ tốt của Công ty chúng tôi. Nếu quý khách hàng có nhu cầu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án tương tự, mời tham khảo tại đây hoặc đừng ngần ngại liên hệ ngay chúng tôi 0912.110.941 để nhận được sự tư vấn chính xác nhất.

Nguồn: Thủ Đô Xanh
Chuyên mục: Dự án